Studier Kungsholmen

Vi på LIVIO Fertilitetscentrum Kungsholmen vill vara en aktiv del i vetenskap och forskning inom vårt område

Vi deltar därför i olika studier ofta tillsammans med andra enheter. Dessa studier är granskade och godkända både av en etisk kommitté gällande studieupplägg och patientsäkerhet samt av IVF Sveriges forskningsråd.

Nu pågår två studier på vår klinik och vi kan komma att fråga er om ni vill delta i någon eller båda dessa studier. På samma sätt som patienter i tidigare studier bidragit till att utveckla de IVF-behandlingarna som vi gör idag kommer dessa studier att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen i att göra IVF-behandlingar effektivare och säkrare.

 

  1. Time-Lapse studien vill studera och jämföra om men med kameraövervakningsteknik ”time lapse” av embryonas utveckling kan bidra till att välja det embryo som har störst chans att leda till graviditet. Den IVF-behandling som ni gör kommer att utföras på samma sätt som vanligt. Ni kommer att få mer information i anslutning till att behandlingen startas och på ägguthämtningsdagen kan ni komma att få erbjudande om att delta i studien.

Detta är en multicenterstudie som görs tillsammans med många andra kliniker i Sverige.

 

  1. LIVIA studien vill studera om blodets sammansättning av proteiner som påverkar koagulationen påverkas av IVF-behandlingens olika steg. De blodprover som tas görs i samband med planerad behandlingskontroller och påverkar inte den planerade IVF-behandlingen.

Denna studie gör vi tillsammans med ett forskarteam på Karolinska Institutet Solna